Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zkoušky maturitní lieferte 76 Treffer
21

Francouzský jazyk: základní obtížnost

Dvořáková, Renáta Praha 2001
22

Italský jazyk. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky: vyšší obtížnost

Cagiano, Rita Praha 2002
23

Německý jazyk: vyšší obtížnost

Berglová, Eva Praha 2001
24

Německý jazyk: základní obtížnost

Berglová, Eva Praha 2001
25

Ruský jazyk: vyšší obtížnost

Hodinářová, Jana Praha 2002
26

Český jazyk, česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách)

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Nitra 2008
27

Maturitní zkouška 2011

Soukal, Josef; Skalská, Iveta, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 1, 2011-12, s. 29-42
28

Český jazyk a literatura v Sondě Maturant 98

Bastl, Miroslav, in: Češtinář, 9, č. 5, 1998-99, s. 140-147
29

Ze kterých jazyků maturovat?

Fenclová, Marie, in: Svět literatury, 10, č. 19, 2000, s. 137-139
30

Ke Katalogu požadavků k maturitě z pohledu vývoje vyučování českému jazyku

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 213-219