Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vývoj jazyka lieferte 126 Treffer
21

O jeziku negdašnjem i sadašnjem

Ivić, Pavle 1990
22

Jména českých knížat mohou být jen slovy v textu poselství

Žamboch, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 5.12.1998
23

K makedonským homonymům

Havlová, Eva, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 103-110
24

K voprosu o razgraničenii leksiko-semantičeskich variantov etnonimov v drevnerusskom tekste

Opělová-Károlyová, Mária, in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 37-41
25

Lingvista a ruská literatura

Pospíšil, Ivo, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 5-8
26

Spisovná čeština od 16. do 19. století (dokončení z minulého čísla)

Cuřín, František, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 302-305
27

List Martina z Turnova Mistru Havlovi: o tíži jednoho lidského osudu

Spunar, Pavel, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 457-462
28

Už prapraděti prý volaly: Papa! mama!

Mocek, Michal, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2004, 12.8.2004
29

Krátké uvedení do studia staré češtiny

Vykypělová, Taťána, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 165-179
30

Příspěvek k osídlení Křemžské kotliny skupinami lovců a sběračů v době poledové

Polách, Jaroslav, in: Výběr (České Budějovice), 42, č. 4, 2005, s. 268-275