Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sociologie lieferte 33 Treffer
21

Slovník ekonomie a sociálních věd

Echaudemaison, C. D. Z franc. orig. přel. Dvořák, Petr Praha 1995
22

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku

Nováčková, Blanka Praha 1999
23

Anglicko-český pedagogický slovník

Mareš, Jiří; Gavora, Peter Praha 1999
24

Anglicko-český pedagogický slovník

Mareš, Jiří; Gavora, Peter Praha 1999
25

Německé texty pro sociology s procvičením gramatických souborů

Votavová, Anna Praha 1999
26

Translation, Societies and the Shift of Values

Lambert, José, in: Folia Translatologica, 2, 1993, s. 27-47
27

Giddensova Sociologie není jen o "genderu"

Jařab, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 27.5.2000
28

Úvodem k monotematickému číslu "Sociolingvistika a sociologie jazyka"

Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 38, č. 4, 2002, s. 405-408
29

Odkud se tu vzaly lesby

Čáp, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 15.1.2007
30

Překlad francouzské sociologické literatury do češtiny - kulturní a jazykové aspekty

Jarošová, S. Praha 2013