Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky výkladové lieferte 91 Treffer
21

Funkčné kvalifikátory v nových výkladových slovníkoch

Bosák, Ján, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 75-83
22

K vývoji popisu ustálených spojení frazeologické povahy v některých českých výkladových slovnících

Kroupová, Libuše; Mejstřík, Vladimír; Petráčková, Věra, in: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 4, Wrocław, 1988, s. 193-205
23

Říjen 1957 - vychází poslední sešit Příručního slovníku jazyka českého

Slomek, Jaromír, in: Týden (Praha), 2007, 8.10.2007
24

Stav polské lexikografie na přelomu století

Zgółkowa, Halina, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 1-2, 2008, s. 44-46
25

Slovník spisovné češtiny jako školní příručka

Filipec, Josef; Daneš, František, in: Český jazyk a literatura, 29, č. 3, 1978-79, s. 100-109
26

Zpracování přirovnání v LDB Pralex

Kolovecká, Eva, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 125-136
27

Typologie abreviačních útvarů v lexikální databázi Pralex

Rangelova, Albena, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 153-164.
28

Jednopísmenné zkratky a značky ve slovnících a v lexikální databázi Pralex

Tichá, Zdeňka, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 165-173.
29

Ejhle, cirkusy a varieté. První český cirkusový slovník

Hančl, Antonín Brno 1995
30

Malá encyklopedie latiny v právu. Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 3., dopln. vyd

Klang, Miloš Praha 2001