Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně duchovní lieferte 25 Treffer
21

K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc

Kvítková, Naděžda, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 89-95
22

Grafická stránka kancionálu Fridricha Bridelia Jesličky: Staré nové písničky

Kosek, Pavel, in: Omnibus fiebat omnia : Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680), Praha, Státní oblast. archiv ; 2010, s. 95-112
23

Jazyk a styl Michnovy České mariánské muziky

Junková, Bohumila, in: K jazyku a stylu českých barokních textů 2 [JazStČBar 2] : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 62-73
24

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka

Malura, Jan, in: Česká literatura, 56, č. 2, 2008, s. 155-181
25

Transkripční pravidla edice F. Bridelia Jesličky: Staré nové písničky

Kosek, Pavel, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 133-145.