Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kultura jazyková lieferte 971 Treffer
21

Kultura języka dziś

Pod red. Pisarka, Walerego Poznań 1995
22

Europäische Sprachkultur und Sprachpflege. Akten des Regensburger Kolloquiums, Oktober 1996

Hrsg. Greule, Albrecht Tübingen 1998
23

Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti

Zprac. odd. jaz. kultury ÚJČ ČSAV za ved. Kuchaře, Jaroslava Praha 1979
24

Európai nyelvmüveles. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője

Eds. Balázs, G. Budapest 2008
25

Spanische Sprachkultur. Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs in heutigen Spanien

Lebsanft, Franz Tübingen 1997
26

Kul'tura russkoj reči i effektivnost' obščenija

Red. Graudina, L. K. Moskva 1996
27

Krakovská konference o jazykové kultuře

Mareš, Petr, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 45-47
28

K referátům prof. Daneše, prof. Chloupka, doc. Uličného

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 72 s.
29

K bloku referátů o řeči v každodenní komunikaci, zejm. k ref. I. Nebeské a M. Hirschové

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 103-104
30

K problematike razvitija kul'tury reči studentov - buduščich prepodavatelej

Krystýnková, Jarmila, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 63-65