Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
21

Šíbování šiboletem mašíblu. Obzvláštníci v hravém zrcadle Vladimíra Boreckého

Nejedlý, Jan; Borecký, Vladimír, in: Nové knihy (Praha), 39, č. 26, 1999, s. 6., 30.6.1999
22

Humor v pedagogické komunikaci

Čechová, Marie, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 313-322.
23

Historia Avium (část třetí a poslední)

Adam, Robert, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 124-125
24

Historia Avium (část první)

Adam, Robert, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 60-61
25

Historia Avium (část druhá)

Adam, Robert, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 4, 1997, s. 75-76
26

Bylo jich pět - my jsme však byli jen dva

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 15, č. 1, 2004-05, s. 28-30
27

Karel Poláček popáté

Mrázková, Kamila, in: Česká literatura, 52, č. 5, 2004, s. 739-742
28

Humor v řeči a řeč humoru

Čechová, Marie, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 21-28
29

Pelánovy překlady Queneaua

Pechar, Jiří, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 119-124
30

In margine jednoho textu

Čermák, František, in: Bubela : Doslova a do písmene pravé české dobrodružství, Praha, Brkola ; 2012, s. 119-122