Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky slovanské lieferte 1961 Treffer
21

Onomastika

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 180-182
22

Některé názvy koření ve slovanských jazycích

Valčáková, Pavla, in: Slavia, 68, č. 2, 1999, s. 295-302
23

Počátky slavistických studií na německé univerzitě v Praze a zápasy o jejich charakter

Šimeček, Zdeněk, in: Slovanské historické studie (Praha), 17, 1991, s. 31-63
24

Zur Etymologie und Bezeichnungsgeschichte der slawischen Namen des Halses *šiia, *vart", *vyia

Schuster-Šewc, Heinz, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 109-113
25

K sociolingvistické interpretaci počátků slovanských jazyků

Barnet, Vladimír, in: Bulletin ruského jazyka a literatury 32 : Ineditní autoři a práce z let 1970-1988, Praha, ISE ; 1993, s. 33-39
26

Sl. *č'ln""člun"a toch. *kolmo- "loď". (K terminologii pojmenování plavidel v severoindoevropském areálu)

Blažek, Václav, in: Slavia, 62, č. 4, 1993, s. 489-492
27

Äussere Einflüsse und interne Faktoren bei der Herausbildung der slavischen Anredesysteme

Berger, Tilman, in: Die Welt der Slaven, 43, 1998, s. 307-322
28

Versuch einer historischen Typologie ausgewählter slavischer Anredesysteme

Berger, Tilman, in: Slavistische Linguistik 1994 : Referate des 20. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffen, Zürich 20.-22. 9. 1994, München, Sagner 1995, s. 15-64
29

Spure älterer pronominaler Anredesysteme in west-und ostslavischen Dialekten und substandardsprachlichen Varietäten

Berger, Tilman, in: Slavistische Linguistik 1995 : Referate des 21. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Mainz 26.-29. 9. 1995, München, Sagner 1996, s. 7-36
30

Retorika v slavjanskite zemi

Kraus, Jiří, in: Lekcionna propaganda, 27, 1986, s. 54-59