Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach imperativ lieferte 88 Treffer
21

Přací imperativ

Čejka, Mirek, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 117-122
22

Imperativ v novodobé francouzské literatuře

Stavinohová, Zdeňka, in: Cizí jazyky, 43, č. 4, 1999-2000, s. 113-114
23

Imperativnost' v komplekse modal'nych kategorij

Izotov, Andrej, in: Russkij filologičeskij vestnik (Moskva), 80, č. 2, 1995, s. 57-63
24

Funkční pohled na jméno ve větě: apel a posese

Uličný, Oldřich, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 161-164
25

Pidhramatyka apeljaciji jak sposib opysu hramatyky ukrajins'koji movy

Skab, Mar’jan, in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 37-43.
26

Onomasiologičeski orientirovannaja model' struktury funkcional'no-semantičeskoj kategorii imperativnosti v sovremennom češskom jazyke

Izotov, Andrej, in: Vestnik Moskovskogo universiteta. Filologija, 59, č. 5, 2005, s. 76-88
27

Na okraj kategorie imperativnosti

Flídrová, Helena, in: Rossica Olomucensia, 45, 2007, s. 35-41
28

Funkcioniroanije neizmenjajemogo imperativa v russkom jazyke i jego ekvivalenty v češskom jazyke

Vasil'jeva, V. F, in: Cizí jazyky, 57, č. 5, 2013-14, s. 29-39
29

Tipologija imperativnych konstrukcij

Pod red. Chrakovskogo, V. S. Sankt-Peterburg 1992
30

Imperativ v indoevropských jazycích Evropy

Vohralíková, Martina Brno 2006