Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach galicismy lieferte 27 Treffer
21

Artystyczne mieszanie języków w Jarmarku rymów J. Tuwima

Damborský, Jiří, in: 80 let české polonistiky : Obraz Celostátního fóra polonistů u příležitosti 80 let české polonistiky a 50. výročí úmrtí básníků K. I. Gałczyńského a J. Tuwima, Brno, SvN Regiony ; 2004, s. 71-81
22

Citátová slova francouzského původu

Schejbalová, Zdeňka, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 185-194
23

Za frenskoto prisăstvie v Kratăk češko-bălgarski rečnik na neknižovanata leksika

Železarova, Radost, in: Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov, Sofija, Univ. izd. Sv. Kliment Ochridski 2013, s. 71-79.
24

Fremdwörter zwischen Isolation und Integration. Empirische Analysen zum Schreibusus auf der Basis von Textkorpora professioneller Schreiber

Krome, Sabine; Roll, Bernhard, in: Philologica, č. 18, 2016, s. 5-40
25

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch

Autorky Kopecká, Martina Bratislava 2011
26

Sám sobě překladatelem

Novotný, Robert, in: Lidové noviny (Praha), 21, 2008, 7.6.2008
27

Jazyky střední Evropy

Bláha, Ondřej Olomouc 2015