Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
21

Koledy

ký, in: Haló noviny (Praha), 1994, 23.12.1994
22

K památce zemřelých

Navrátilová, Alexandra, in: Národopisná revue, 8, č. 4, 1998, s. 249-252
23

Ekologie i klika

Patočka, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 225, 1998, s. 22., 17.9.1998
24

Řřř!

Nevečeřal, Ladislav, in: Mladý svět (Praha), 1995, 30.4.1995
25

Virtuální slovo

Ruml, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 28.1.1999
26

Pojetí paradoxu v Aristotelově logice a filosofii

Mráz, Milan, in: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 1998, s. 11-16.
27

Kam chodily panenky na travičku?

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 36-37
28

Hochštapler

Bártl, Stanislav, in: Práce (Praha), 1994, 10.9.1994
29

K použití výrazu Reklame kontra Werbung

Javorská, Monika, in: Cizí jazyky, 40, č. 7-8, 1996-97, s. 135
30

Komoň

Hauptová, Zoe, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 43-46