Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
21

Frazeologizmy v překladu

Filipová, Patricie, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 4. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 95-99.
22

La traduction des expressions figées par les programmes de traduction automatiques

Mogorrón Huerta, Pedro, in: Linguistica Pragensia, 23, č. 2, 2013, s. 24-43
23

Problematika konfrontace v lexikální zásobě

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 46, č. 3, 1985, s. 201-214
24

Problemy frazeolohičnoji semantyky čes'koji movy u transljatolohičnomu vysvitlenni

Danylenko, Ljudmyla, in: Aktual'ni pytannja perekladu: mižmovnyj i mižkul'turnyj vymir, Olomouc, UP ; 2014, s. 127-144.
25

The dirty dozen. Translating semantically complex words and collocations from Czech to English

Řeřicha, Václav; Livingstone, David, in: Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century : Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011 organized by Department of English and American Studies Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Czech Republic November 11-12, 2011, Olomouc, UP 2012, s. 63-72
26

Otčenáš zastaral, souhlasí kněží

Bartošek, Pavel, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 293, 2017, s. 1, 3, (19. 12.)
27

Papeži jde o návrat k jádru Ježíšova učení

Halík, Tomáš, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 293, 2017, s. 11, (19. 12.)
28

Translation equivalents and transformations

Armalyté, Olimpia, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 47-50
29

Kriteria hodnocení překladu a dynamika současné komunikace 1, 2

Hrdlička, Milan, in: Tlumočení - překlad, 13, č. 63, 64, 2002, s. 8 [1618], 6 [1652]
30

O konfrontacji i ekwiwalencji przekładowej. Cz. 1

Basaj, Mieczysław, in: Słowo. Tekst. Czas. 4 : Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.), Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2000, s. 65-67