Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dialogy lieferte 747 Treffer
21

K využití analýzy diskurzu pro popis dialogické interakce ve výuce

Rejmánková, Ludmila, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 45-52
22

Dialogue - Consensus - Differentiation. The case of a Dialogue on Russia and Europe

Čmejrková, Světla, in: Dialoganalyse 5 : Referate der 5. Arbeitstagung Paris 1994, Tübingen, Niemeyer ; 1997, s. 237-244
23

K využití vzorců pro nácvik ústního dorozumívání

Rejmánková, Ludmila, in: Cizí jazyky, 39, č. 3-4, 1995-96, s. 39-40
24

K oddílu o jazyce televize a rozhlasu

Hausenblas, Karel, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 175 s.
25

Zwischen Dialog und Monolog. Zu den Weisen der Dialogisierung monologischer Äusserungen im literarischen Text

Hoffmannová, Jana, in: Dialoganalyse 4 : Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. Teil 2, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 35-40
26

Neverbální složky výukového dialogu

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 228-235.
27

The importance of dialogue between science and society

Tondl, Ladislav, in: Dialoganalyse 6. Teil 1 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 197-210
28

Environment as a stimulus of communication

Zeman, Jiří, in: Dialoganalyse 6. Teil 1 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 417-422
29

Überlappende Repliken: auditive Analyse und pragmatische Interpretation

Sappok, Christian; Šenkeřík, Karel, in: Dialoganalyse 6. Teil 1 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 517-526
30

Signifikante Lautqualitäten des gesprochenen Dialogs

Palková, Zdena, in: Dialoganalyse 6. Teil 1 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 527-534