Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach citáty lieferte 87 Treffer
21

Velká encyklopedie citátů a přísloví. 2., rozš. a uprav. vyd

Plachetka, Jiří Praha 1999
22

Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara

Vybr. a uspoř. Hilský, Martin Praha 2012
23

Evangelní citáty v Besědách Řehoře Velikého

Kuběnová, Jana Olomouc 2016
24

Noli tangere circulos meos

Strahl, Vlastimil, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 25, 1999, s. 11
25

Sociálne a etnokultúrne analógie

Sipko, Jozef, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 285-288.
26

Allusion and parody in Britisch press advertising

Jettmarová, Zuzana, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 125-151
27

Aluze a citáty v české reklamě

Srpová, Hana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 137-146
28

Citacija "iz velikich"kak intertekstual'naja charakteristika epochi (na materiale romana češskogo pisatelja J. Škvoreckogo "Tankovyj batal'on")

Savčenko, A. V., in: Slovo. Fraza. Tekst : Sbornik statej k 60-letiju prof. M. A. Aleksejenko, Moskva, 2002, s. 300-310
29

Lékařská profese prizmatem latinských sentencí

Marečková, Elena; Reichová, Hana; Severová, Marta; Šimon, František; Svobodová, Dana, in: Sborník textů k 9. medzinárodnímu sympoziu z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Brno, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU ; 2009, s. 187-196
30

Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Ved. autor. kol. Marečková, Elena Brno 2009