Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bibliografie lieferte 1369 Treffer
21

The Institute of Indian studies, Charles University, Praha. Select bibliography

in: Archív orientální, 66, č. 1, 1998, s. 10-16
22

Výběr z nejnovější onomastické literatury v zahraničí (podle Names)

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 199-200
23

Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej

Rudnik-Karwatowa, Zofia, in: Z polskich studiów slawisticznych [PolStSlaw-Jęz] : Seria 9. Językoznawstwo. Prace na XII międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 41-47
24

Basic Information on Sociolinguistics in Ex-Czechoslovakia

Nekvapil, Jiří; Ondrejovič, Slavo, in: Sociolinguistica 7 : Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik: Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 257-262
25

Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk ve Skopji (léta 1988-1991)

Ribarova, Zdenka, in: Slavia, 61, č. 3, 1992, s. 336-340
26

Knižní řada "Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe"

Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 47-50
27

Rukopisy kláštera obutých augustiniánů-eremitů ve Vrchlabí

Petr, Stanislav, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 396-417
28

Výběrová bibliografie knižní produkce Slovanského ústavu a jeho členů

in: Slovanský ústav Akademie věd České republiky : 70 let činnosti, Praha, Euroslavica 1998, s. 15-32
29

Rejstřík autorů časopisu Acta onomastica, ročník XXXVII (1996) - XLIV (2003)

Kroul, Josef, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 256-276
30

Bibliographie/Bibliography/Bibliographie - CZ

Nekvapil, Jiří, in: Sociolinguistica 19 : Wirtschaft und Sprache, Tübingen, Niemeyer Verlag ; 2005, s. 239-241