Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hajičová, Eva lieferte 29 Treffer
21

Matematická lingvistika

Osolsobě, Klára, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 447-467
22

Aktuální členění v teorii interpretační sémantiky

Sova, Radim, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 267-270.
23

Jazykoveda na úrovni informačnej spoločnosti. Príklad dvoch českých lingvistických pracovísk

Jarošová, Alexandra, in: Jazykovedný časopis, 52, č. 1, 2001, s. 39-44
24

Note biografiche

in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 453-455
25

Rozhovory s českými lingvisty 1

Editor Chromý, Jan Praha 2007
26

Dva pohledy na vývoj českého poválečného syntaktického myšlení

Karlík, Petr; Panevová, Jarmila, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 5, 2012, s. 34-53
27

Rudiments of English Linguistics

Ed. by Štekauer, Pavol Prešov 2000
28

Word-Order Based Grammar

Koktová, Eva Berlin 1999
29

Umějí děti česky?

Sgall, Petr; Bermel, Neil; Čermák, František; Hajičová, Eva; Hronek, Jiří; Janda, Laura A.; Kučera, Henry; Kučera, Karel; Schmiedtová, Věra; Suk, Jaroslav; Townsend, Charles Edward, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 9-10, 2001-02, s. 237-243