Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach členy lieferte 86 Treffer
21

Sentential Complementation and Truth

Bogusławski, Andrzej, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 317-331
22

Vyjadřování větných členů infinitivem

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 205-211
23

K rozboru syntaktických vztahů ve škole

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 14-25
24

K jednotlivým typům transformací v češtině

Macháčková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 273-281
25

O povaze jednoho typu adverbiální determinace

Štícha, František, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 183-193
26

Partikles en het probleem van hun gebruik een taalkundige vergelijking

Kasal, Jindřich, in: Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa, Olomouc, UP ; 1997, s. 69-75.
27

České ekvivalenty ruského adverbálního infinitivu

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 55-64
28

Bare predicate nominals in German

Geist, Ljudmila, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 83-106
29

Word order and scope in Hungarian finite embedded non-argument clause

Szécsényi, Krisztina, in: Language Use and Linguistic Structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013, Olomouc, UP 2014, s. 75-83.
30

Jazykové rozbory pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií

Hartmannová, Věra Olomouc 1996