Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach členy lieferte 86 Treffer
21

Sentential Complementation and Truth

Bogusławski, Andrzej, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 317-331
22

Syntaktické jednotky

Hrbáček, Josef, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 9-13
23

Vyjadřování větných členů infinitivem

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 205-211
24

K rozboru syntaktických vztahů ve škole

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 14-25
25

Způsoby vyjadřování podmětu jako problém didaktický

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 63-67
26

K jednotlivým typům transformací v češtině

Macháčková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 273-281
27

Primární a sekundární uplatnění postojových predikátorů obavy v češtině

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 3, 1992, s. 15-20
28

O povaze jednoho typu adverbiální determinace

Štícha, František, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 183-193
29

K vyjadřování kvantitativního atributu v slovanských jazycích

Uhlířová, Ludmila, in: Časopis pro moderní filologii, 75, č. 1, 1993, s. 1-13
30

Partikles en het probleem van hun gebruik een taalkundige vergelijking

Kasal, Jindřich, in: Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa, Olomouc, UP ; 1997, s. 69-75.