Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vývoj slovanských jazyků lieferte 52 Treffer
21

K vývojovým tendencím v slovanské slovotvorbě (se zvláštním zřetelem k češtině)

Neščimenko, Galina P., in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 255-264.
22

Die tschechischen romantischen Reaktionen auf die glottogenetischen Anschaungen in der europäischen Geschichte

Večerka, Radoslav, in: Studia Philologica Slavica : Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag. Teilbd. 2, Berlin, Lit 2006, s. 797-806
23

Początki refleksji nad pochodzeniem i językiem Słowian

Strzelczyk, Jerzy, in: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole, Uniw. Opolski 2008, s. 35-58
24

Oč se opírá Miklošičovo pojetí slovanských prejotací?

Šaur, Vladimír, in: Slavia, 63, č. 1, 1994, s. 41-46
25

Krystalizace historického okamžiku v mediální dialogické síti: etnometodologická analýza kauzy lhaní politika HaškaKonference o slovanských historických korpusech

Martínek, František, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 2, 2016, s. 109-112
26

Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl]

Ed. by Janyšková, Ilona Praha 2012
27

Diachrone Aspekte slavischer Sprachen. Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag

Editor Hansen, Björn München 2012
28

České náslovné j

Šaur, Vladimír Opava 1994
29

Mjeńšinowe literatury a jich wuznam w žiwjenju małych etniskich zhromadźenstwow. Někotre modele a trendy

Šatava, Leoš Ko., L., in: Rozhlad, 45, č. 5, 1995, s. 162-166
30

Problemy perevoda biblejskich citat i reminiscencij v drevnejšwich slavjanskich gimnografičeskich tekstach

Jovčeva, Marija, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 267-286