Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky lieferte 1223 Treffer
21

Jak interpunkční znaménko zneklidnilo armádního generála

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 269-270
22

Diváci si už podruhé vyzkoušeli český pravopis

Holecová, Simona, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 29.1.1999
23

K psaní slova muzeum/museum

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1999, 17.2.1999
24

Vývoj českého pravopisu od r. 1945

Sedláček, Miloslav, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 152-163
25

Zamyšlení nad psaním velkých písmen

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 55-62
26

Cesta na východ?

Koenigsmark, Alex, in: Rudé právo (Praha), 1995, 18.7.1995
27

Od vína až k pravopisu

Polanský, Karel, in: Týdeník Televize (Praha), 1999, 15.2.1999
28

Nabýt dojmu, nabít dojmy

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 36
29

Nová Pravidla pravopisu nejsou zákonem, můžeme se řídit vlastním rozumem

Látková, Zdeňka, in: ZN Noviny (Praha), 1994, 8.8.1994
30

Potřebujeme (nová) pravopisná pravidla?

Uličný, Oldřich, in: ZN Noviny (Praha), 1994, 16.8.1994