Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Personal data (anniversaries and obituaries of linguists) lieferte 2389 Treffer
21

K životnímu jubileu Jiřího Damborského

Lotko, Edvard, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 72-75
22

Miloš Dokulil osmdesátiletý

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 259-260
23

Prof. Dr. Josef Dubský DrSc. cumple setenta y cionco aňos

Králová, Jana, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 1, 1992, s. 36
24

Životní jubileum učitele Josefa Dubského

Vlasák, Václav; Hlavičková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 36, č. 5, 1992-93, s. 189-190
25

K životnímu jubileu Miloše Dokulila

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 314-315
26

Dr. Miloš Dokulil osmdesátiletý

Stich, Alexandr, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 9-10, 1991-92, s. 230-233
27

K pětasedmdesátinám Antonína Satkeho

Suchánková, Miroslava, in: Vlastivědné listy, 22, č. 1, 1996, s. 38
28

Václav Černý a Slované (k devadesátému výročí narození Václava Černého)

Měšťan, Antonín, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 371-380
29

Jubileum Jiřího Krause, ředitele Ústavu pro jazyk český

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 79-80
30

Jevgenij Timofejev padesátiletý

Kesner, Jindřich, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 80-81