Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
21

Posun v užívání a významu slova viď

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 221-222
22

Zálivgate

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 218-219
23

Čeština vánoční

Čmejrková, Světla, in: Literární noviny (Praha), 5, č. 51-52, 1994, s. 25, (22. 12.)
24

Koledy

ký, in: Haló noviny (Praha), 1994, 23.12.1994
25

K památce zemřelých

Navrátilová, Alexandra, in: Národopisná revue, 8, č. 4, 1998, s. 249-252
26

Termín "tunelování"se dostal do slovníku

Dubský, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 32, 1998, s. 1., 7.2.1998
27

Ekologie i klika

Patočka, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 225, 1998, s. 22., 17.9.1998
28

Řřř!

Nevečeřal, Ladislav, in: Mladý svět (Praha), 1995, 30.4.1995
29

Slova o slovech

Novotný, Michal, in: Slovo (Praha), 1999, 29.1.1999
30

Virtuální slovo

Ruml, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 28.1.1999