Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice lieferte 481 Treffer
21

Dílo víc než jen náboženské

Dočekal, Jan, in: Svoboda (Ostrava), 1998, 16.5.1998
22

Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 19-24
23

Dvě textově kritické poznámky k dílu Ctibora Tovačovského z Cimburka. Rekonstrukce původní dedikace Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží králi Jiřímu a základního pramene Knihy tovačovské

Skutil, Jan, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
24

Chřešťovické pohoršení. Edice pro zamyšlení nad sebeobranou venkovského řemeslníka 18. věku

Gaži, Martin, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 3, 1999, s. 189-193
25

Václav Havel přijal faksimile Bible kralické

in: Katolický týdeník (Praha), 7, č. 15, 1996, s. 4
26

Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej Biblia Slavica

Kwilecka, Irena, in: Slavia Occidentalis, 48-49, 1991-92 [1992], s. 127-144
27

Instrukce panství Častolovice z let 1626-1631

Čechura, Jaroslav, in: Časopis Národního muzea, 163, č. 1-2, 1994, s. 25-33
28

Neznámý artikul českého zemského sněmu z roku 1533 o měnovém kursu

Pařez, Jan, in: Časopis Národního muzea, 163, č. 3-4, 1994, s. 102-103
29

Jiří Konstanc: De Orthographia, To jest: O dobrém Českém Psání a Tištění

Valášek, Martin, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 154-159
30

Tragedya o svatém Tobiášovi

Matějec, Tomáš, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 197-204