Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
21

Básník Stanislav Zedníček

Zachová, Alena, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 537-543
22

Pokus o Šruta

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 294-300
23

Utopír: jazykový horor a lyrická balada

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 313-316
24

Řeč řeže

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 317-320
25

Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin

Kvítková, Naděžda, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 27-37
26

O jazyce pamětí Vlastimila Brodského. (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám)

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 78-84
27

Repetition and variation as stylistic principles of a text structure

Kraus, Jiří, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 237-245
28

Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny

Junková, Bohumila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 163-165.
29

Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literatury

Kolářová, Ivana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 166-168.
30

"Tajnej a otevřenej jazyk" (spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra)

Mareš, Petr, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 176-178