Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
21

Regarding the locative case and the locative case form in Slavic

Topolinjska, Zuzanna, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 169-175
22

Katehoriji syntaksyčnoji semantyky jak osnova dlja zistavlennja rečen' slovjanskich mov

Anderš, Josef, in: Problemy zistavnoji semantyky : Zbirnyk statej za dopovidjamy Mižnarodnoji naukovoji konferenciji z problem zistavnoji semantyky 23-25 veresnja 1999 r, Kyjiv, KDLU ; 1999, s. 298-300
23

K času ve slovanských pohádkách o zvířatech

Bogoczová, Irena, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 444-448
24

Modální slovník ve slovanských jazycích

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 38. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 38], Brno, MU ; 2005, s. 103-106
25

Možnost a nutnost v slovanských jazycích v diachronním pohledu

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 89-93
26

K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnání

Anderš, Josef, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 17-25
27

Clitics as features: a non-semiotic approach

Rappaport, Gilbert C., in: American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists Cracow, August-September 1998 [American Contributions...] : Literature, Linguistics, Poetics, Bloomington, Slavica Publishers ; 1998, s. 40-478
28

Větné struktury a jejich typologie (na materiálu slovanských jazyků)

Anderš, Josef, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 27-30.
29

Non-local binding in Slavic languages and restructuring

Dotlačil, Jakub, in: Proceedings of ConSOLE 13, Leiden, SOLE ; 2005, s. 1-16
30

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 279-283