Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
21

Fokussierungsstrategien in slavischen Sprachen

Junghanns, Uwe, in: Investigations into Formal Slavic Linguistics (FDSL 4). Part 1 : Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages held at Potsdam University, November 28-30, 2001, Frankfurt a. Main, Lang ; 2003, s. 181-199
22

Význam konfrontačního studia pro poznání slovotvorných zákonitostí slovanských jazyků

Neščimenko, Galina P., in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 114-117
23

Kategorija vreme na glagola v slavjanskite ezici

Kucarov, Ivan, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 148-152
24

Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 62, č. 1, 1993, s. 45-50
25

Regarding the locative case and the locative case form in Slavic

Topolinjska, Zuzanna, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 169-175
26

Katehoriji syntaksyčnoji semantyky jak osnova dlja zistavlennja rečen' slovjanskich mov

Anderš, Josef, in: Problemy zistavnoji semantyky : Zbirnyk statej za dopovidjamy Mižnarodnoji naukovoji konferenciji z problem zistavnoji semantyky 23-25 veresnja 1999 r, Kyjiv, KDLU ; 1999, s. 298-300
27

K času ve slovanských pohádkách o zvířatech

Bogoczová, Irena, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 444-448
28

Modální slovník ve slovanských jazycích

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 38. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 38], Brno, MU ; 2005, s. 103-106
29

Promenite v edna častna sintaktična sistema v slavjanskite ezici

Gešev, Valentin, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 18, č. 5, 1993, s. 16-20
30

Možnost a nutnost v slovanských jazycích v diachronním pohledu

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 89-93