Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech teaching. Theory and methodology lieferte 1209 Treffer
21

K vyjádření hudby slovy

Krobotová, Milena; Švarcová, Bronislava, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 31-33
22

Čeština a škola

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 269-278
23

K referátu O. Uličného

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, 279 s.
24

Jazyk a jazyková výchova ve škole našich dnů

Novotný, Jiří, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 279-280
25

Psaní a lingvistika psaní

Čmejrková, Světla, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 288-292
26

Role školy v jazykové výchově

Höflerová, Eva, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 299-303
27

Cílový standard a kmenové učivo na obecné škole (1.-5. ročník základní školy) - Český jazyk

Uličný, Oldřich; Horák, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 151-153
28

První zkušenosti s občanskou školou

Janeček, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 153-154
29

Média a mediální výchova na II. stupni

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 165-167
30

Ověřování znalostí "po baťovsku"

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 192-193