Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vojtová, Jarmila lieferte 30 Treffer
21

K problematice nářeční terminologie

Vojtová, Jarmila, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 209-215.
22

130. výročí narození Emanuela Šrámka (10. května 1881 - 18. března 1954)

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, 44, č. 2, 2011, s. 55-56
23

Vzpomínka na profesora Jana Chloupka (1928-2003)

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, 46, č. 4, 2013, s. 53-55
24

K nářeční terminologii pěstování vína

Vojtová, Jarmila, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 441-449.
25

Mluva Čechů v cizině

Vojtová, Jarmila, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 317-323
26

Lexikální zásoba středomoravského nářečí horského typu

Vojtová, Jarmila Brno 2002
27

Slovník středomoravského nářečí horského typu

Vojtová, Jarmila Brno 2008
28

Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození

Pleskalová, Jana; Vojtová, Jarmila, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 53-58.
29

Betlemářství a jeho odraz v jazyce

Mrázek, Ondřej; Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 258-264
30

Univerzitní student a český jazyk

Pala, Karel; Vojtová, Jarmila; Jelínek, Milan; Dědková, Magda, in: Universitas, 46, č. 1, 2013, s. 43-49