Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
21

Okurková sezona

Oliva, Karel, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 171, 2018, s. 22, (26. 7.)
22

Selfitida. Lidé se jí snaží posílit svoji sebedůvěru

ČTK, in: Metro (Praha), č. 3, 2018, s. 6, (4. 1.)
23

Co se daří a kde je prostor pro zlepšování: anketa ředitelů pracovišť Akademie věd ČR

Horáčková, Alice; Coufalová, Vlaďka; Wild, Jan; Prošek, Martin, in: Akademický bulletin, č. 1, 2018, s. 12-14
24

Tři slova místo adresy

Vokáč, Luděk, in: Lidové noviny (Praha) - Magazín Index, 31, č. 02, 2018, s. 34-38, (26. 2.)
25

Jubilant doc. Jaromír Kubíček

Kádnerová, Jiřina, in: Čtenář (Kladno), 70, č. 1, 2018, s. 35
26

Nepřetržitý sled změn aneb Byl tam i Fantomas. 2. část

Kádnerová, Jiřina; Svobodová, Eva, in: Čtenář (Kladno), 70, č. 1, 2018, s. 9-12
27

Dvacáté setkání českých a slovenských bibliografů

Mika, Jiří, in: Čtenář (Kladno), 70, č. 1, 2018, s. 22-24
28

Týdeník Téma. Co je v češtině cool

in: Metro (Praha), č. 153, 2018, s. 9
29

Kde domov můj?. V háji, parku i zahradě, vábí nás developeři

Halatka, David, in: Metro (Praha), č. 35, 2018, s. 8, (19. 2.)
30

Latinská iterativní slovesa jako příznaková skupina sloves

Hrach, Petr, in: Auriga, 60, č. 1, 2018, s. 9-25