Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

21Proč říkáte zemi Čechy? ptá se Morava
miš, in: Lidové noviny, 23, 2010
22Tělo mluví za vás
Kovaříková, Jarmila, in: Lidové noviny - příl. Relax, 23, 2010
23Archimedův rukopis rozluštěn
Mareš, Milan, in: Lidové noviny, 23, 2010
24Kdopak by se genderu bál
Kubálková, Pavla, in: Lidové noviny, 23, 2010
25Genderman a gendermanka?
Telinec, Marcel, in: Lidové noviny, 23, 2010
26V dvojím ohni
Kasal, Jindřich, in: Lidové noviny, 23, 2010
27Nehrozí prznění žen, ale jazyka
Tomský, Alexander, in: Lidové noviny, 23, 2010
28Nebezpečná návštěva
Šebesta, Karel, in: Lidové noviny, 23, 2010
29Hyperkorektnost je k smíchu
Větvička, Ivan, in: Lidové noviny, 23, 2010
30Report on Valdrová, Jana; Knotková-Čapková, Blanka; Paclíková, Pavla: Kultura genderově vyváženého vyjadřování, MŠMT, Praha, [2009]
Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny, 23, 2010

Proč říkáte zemi Čechy? ptá se Morava

Tělo mluví za vás

Archimedův rukopis rozluštěn

Kdopak by se genderu bál

Genderman a gendermanka?

V dvojím ohni

Nehrozí prznění žen, ale jazyka

Nebezpečná návštěva

Hyperkorektnost je k smíchu

Report on Valdrová, Jana; Knotková-Čapková, Blanka; Paclíková, Pavla: Kultura genderově vyváženého vyjadřování, MŠMT, Praha, [2009]