Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí podřadná lieferte 17 Treffer
11

Nepravé vedlejší věty

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2006, 4.8.2006
12

A comparison of content clauses in Czech and Dutch

Bakkers, Ingrid, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 55, 1991, s. 41-49
13

Typy podraďovacích súvetí s podmienkovým vzťahom viet v slovenských nárečiach z porovnávacieho hľadiska

Ferenčíková, Adriana, in: Slovenská reč, 63, č. 3, 1998, s. 143-157
14

Souvětí a odborný styl

Jindra, Pavel Třebíč 2007
15

Souvětí současné češtiny

Štěpán, Josef Liberec 2013
16

Základy skladby češtiny

Hauser, Přemysl Brno 2003
17

Historická mluvnice jazyka českého. Díl 4. Skladba

Gebauer, Jan K vyd. uprav. Trávníček, František Praha 2007