Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí lieferte 185 Treffer
11

Zpracování souvětí v nové mluvnici češtiny. Námět k dalšímu promýšlení a rozpracování

Daneš, František, in: Slavica Slovaca, 12, č. 3, 1977, s. 244-251
12

K prohloubenějšímu rozboru souvětných vztahů

Daneš, František, in: Slavica Pragensia, 21 (1978), 1983, s. 153-160
13

Spojka neboť. (K metodologii současné souvětné syntaxe)

Štěpán, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 54, č. 1-2, 2017, s. 17-28
14

Slovanské souvětí

Běličová, Helena; Sedláček, Jan Praha 1990
15

Píšeme souvětí (nejen v hodinách českého jazyka)

Jindra, Pavel Třebíč 1999
16

Semantika i struktura russkogo složnogo predloženija v svete dinamičeskogo sintaksisa

Mišlanov, Valerij Aleksandrovič Perm 1996
17

Čárka před a

Kraus, Jiří, in: Právo (Praha), 1999, 19.4.1999
18

O čárce před "a"

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2000, 7.1.2000
19

Je menší než ty

Svobodová, Ivana, in: Právo (Praha), 2000, 3.4.2000
20

Clause position within sentence: human vs. machine recognition

Palková, Zdena; Volín, Jan, in: Speech Prosody : Proceedings of 3nd International Conference Dresden 2006. Abstract Book + CD ROM, Dresden, TUD ; 2006, s. 113-116