Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sociologie lieferte 33 Treffer
11

Klíčové citace v sociologii. Hlavní myslitelé, pojmy a témata

Thompson, Kenneth Přel. Ogrocký, Jan Brno 2001
12

Sociologický slovník

Boudon, Raymond Přel. Jochmann, Vladimír Olomouc 2004
13

Sociální a kulturní antropologie

K vyd. připrav. Hrdý, Ladislav Praha 1993
14

Slovník sociologických pojmů : 610 hesel

Jandourek, Jan Praha 2012
15

Time and language - a transdisciplinary view

Moural, Josef, in: Time in Languages, Praha, Center for Theoretical Study 1995, s. 97-116
16

Zpráva o semináři "Dotazník v sociologickém výzkumu"

Buchtelová, Růžena, in: Jazykovědné aktuality, 14, 1977, s. 82-83
17

Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce

Bláha, Jan; Šemberová, Jana Praha 2004
18

Sociolog a přirozený jazyk

Alan, Josef, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 90-91
19

Mezi sexem, pohlavím a genderem

Linková, Marcela, in: Lidové noviny (Praha), 2000, s. 21, 29.4.2000
20

Terminologické fórum 2 (2008)

Cibíková, Ingrid; Škrlantová-Štefková, Markéta, in: Tlumočení - překlad, 20, č. 92, 2009, s. 11 [2583]