Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sexismus lieferte 18 Treffer
11

Feminismus nebyl a není problém jazykový

Machovec, Milan, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2000, 17.3.2000
12

Novinové titulky z hlediska genderu

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 84, č. 2, 2001, s. 90-96
13

Genderová lingvistika se do práva nehodí

Daneš, František, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 16.10.2007
14

Seksizm v Rossiji - bol'še, čem seksizm (frazeologičeskije neologizmy s komponentom "seksizm"v sovremennom russkom publicističeskom diskurse)

Arkhanhelska, Alla, in: Rossica Olomucensia 50 [RosOl-Sb 50] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09.-09.09. 2011, Olomouc, UP ; 2011, s. 11-17.
15

Heneryčnyj maskulinizm u konteksti feminists'koji i tradycijnoji linhvisyky

Arkhanhelska, Alla, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 97-101.
16

Važme si sexismu v jazyce

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2006, 13.3.2006
17

Seksizm v jazyke: mify i real'nost'

Arkhanhelska, Alla Olomouc 2011
18

Communicating gender in Czech

Čmejrková, Světla, in: Gender Across Languages : The linguistic representation of men and women. Vol. 3, Amsterdam, Benjamins ; 2003, s. 27-57