Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach programy počítačové lieferte 55 Treffer
11

Překladatel a počítač

Herold, Miroslav, in: Tlumočení - překlad, č. 2, 3-4, 1990, s. 2-3, 7-8
12

Tři slova místo adresy

Vokáč, Luděk, in: Lidové noviny (Praha) - Magazín Index, 31, č. 02, 2018, s. 34-38, (26. 2.)
13

Recognition of phoneme strings using TRAP technique

Schwarz, Petr; Matějka, Pavel; Černocký, Jan, in: Proceedings of Eurospeech'03 : 8th European Conference on Speech Communication and Technology, September 1-4, Geneva 2003, Geneva, ISCA 2003, s. 825-828
14

Tři slova jako adresa. Nahradí GPS?

Vokáč, Luděk, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 47, 2018, s. 9, (24. 2.)
15

Nácvik kategorie rodu podstatných jmen současné ruštiny

Ruferová, Jana; Poulová, Petra Hradec Králové 1993
16

Open-source tools for morphology, lemmatization, POS tagging and named entity recognition

Straková, Jana; Straka, M.; Hajič, Jan, in: Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) : System Demonstrations, Baltimore, Association for Computational Linguistics ; 2014, s. 13-18
17

Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system

Kanis, Jakub; Müller, Luděk, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'04] : 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Proceedings, Berlin, Springer 2004, s. 355-361
18

Multimodal phoneme recognition of meeting data

Motlíček, Petr; Černocký, Jan, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'04] : 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Proceedings, Berlin, Springer 2004, s. 379-384
19

Kvantitativně lingvistický software

Matlach, Vladimír Olomouc 2014
20

Počítač ve výuce českého jazyka a literatury - hračka nebo edukační prostředek?

Bušová, Lucie, in: Didaktické studie, 1, č. 1, 2009, s. 45-54