Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce rigorózní lieferte 15 Treffer
11

Phonematics of Czech. An axionatic-functionalist view

Bičan, Aleš Brno 2008
12

Dětská řeč - analýza projevů neslyšícího dítěte

Hronová, Anna Praha 2008
13

Projevy interference v jazykovém projevu dvojjazyčných osob

Muryc, Jiří Ostrava 2006
14

Ustálená verbonominální spojení v ruském publicistickém stylu a jejich specifika (v částečné konfrontaci s češtinou)

Gregor, Jan Olomouc 2007
15

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)

Radková, Lucie Ostrava 2006