Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně duchovní lieferte 25 Treffer
11

České predlohy a ich odraz v jazyku duchovných piesní spevníka Cantus Catholici

Krasnovská, Elena, in: Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe, Bratislava, SAV ; 2002, s. 23-41
12

Die deutschen und tschechischen Leisen (über die deutsch-tschechische Beziehungen im geistlichen Lied der vorhussitischen Zeit)

Schäfer, Franz, in: Aktuelle lexikographische Fragen : Bericht. 1. sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium 1991, Regensburg, 1994, s. 74-79
13

Jak vydávat českou raněnovověkou kancionálovou píseň?

Škarpová, Marie, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 178-185
14

Dnešní stav a problematika bádání o J. Třanovském. K 400. výročí jeho narození

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 33-43
15

Jiří Třanovský

Urbanen, JIří, in: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 19, č. 2, 1993, s. 14-16
16

K prozodii svatováclavských hymnů Jana z Jenštejna

Nechutová, Jana, in: SFFBU - řada hudebněvědná, č. H 22, 1991, s. neuv
17

Jesličky. Staré nové písničky

Bridelius, Fridrich Ed. připrav., průvod. stud. a ed. a transkr. pozn. naps., vysv. a diferenč. slov. sest. Kosek, Pavel Brno 2012
18

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?

Malura, Jan, in: Česká literatura, 53, č. 1, 2005, s. 101-108
19

Die Interpunktion im Gesangbuch Jesličky: Staré nové písničky von Fridrich Bridelius

Kosek, Pavel, in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 47, 2012, s. 193-222
20

Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia

Hulková, Marta, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 529-536.