Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lyrika lieferte 21 Treffer
11

Ještě k překládání ghazelu

Štolbová, Eva, in: Nový Orient, 47, č. 1, 1992, s. 26-28
12

Milostná a přírodní lyrika Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v dobovém kontextu

Vaculínová, Marta, in: Sborník Národního muzea, řada C - literární historie, 44-45 (1999-2000), č. 1-4, 2001, s. 3-84
13

Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. 2., dopln. a uprav. vyd

Černý, Václav Textolog. připrav. a pozn. naps. Víšková, Jarmila Praha 1999
14

Příběhy Vladimíra Holana

Zelinský, Miroslav, in: Česká literatura, 41, č. 4, 1993, s. 368-385
15

České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje)

Jiráček, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 4, 2008, s. 268-283
16

Tělo a verš

Jiráček, Pavel, in: Česká literatura, 53, č. 1, 2005, s. 1-40
17

Význam a subjektivita v lyrice. Kognitivní struktury v lyrické představě

Jiráček, Pavel Brno 2008
18

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka

Malura, Jan, in: Česká literatura, 56, č. 2, 2008, s. 155-181
19

Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky)

Pavera, Libor, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 164-174
20

Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech

Jiráček, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 4, 2006, s. 243-261