Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latina lieferte 1845 Treffer
11

Česko-latinský slovník starověké i současné latiny. 2., uprav. vyd

Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel Praha 2003
12

L'emploi de licet en latin tardif. Avec des remarques sur sa grammaticalisation

Spěváková, Olga, in: Graecolatina Pragensia, 16-17, 2000, s. 95-114
13

Úděl a útěcha

Nechutová, Jana Heršpice 1995
14

Itinerarium Egeriae

Překl. a komentář Hejtmanová, Marcela České Budějovice 1999
15

Itinerarium Egeriae

Překl. a komentář Hejtmanová, Marcela České Budějovice 1999
16

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
17

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
18

Několik poznámek k vyučování latiny na gymnáziu a jeho perspektivám

Bednaříková, Jiřina, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 70-73
19

Latina jako součást odborné jazykové přípravy na FF UK v Praze

Slabochová, Dana, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 74-76
20

Neznámá listina na deblínské panství

Jan, Libor, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 3-24