Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lingvistické lieferte 55 Treffer
11

Corpus-based translation studies: research and application

Laudani, Gabriela, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 70, 2004, s. 30 [1892]
12

Francouzský textový korpus a systém elektronických slovníků

Klímová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 4, 1994, s. 295-300
13

10. konference Mezinárodní pragmatické asociace

Hirschová, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 153-154
14

Czech Language Tagging

Vidová Hladká, Barbora Praha 2000
15

Běžný svět je trochu "fuzzy"

Frejtichová, Jarmila Králík, Jan, in: Computer World (Praha), 8, č. 35, 1997, s. 30
16

Technical insights into the birth of a corpus. A few words about building the Czech National Corpus (CNC)

Hlaváčová, Jaroslava, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 55-60
17

Slang a textový korpus

Kopřivová, Marie, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 14-20.
18

Semantico-syntactic tagging of very large corpora: the case of restoration of nodes on the underlying level

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2000, Athens, Athens, 2000, s. 95-98
19

Coreference in annotating a large corpus

Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2000, Athens, Athens, 2000, s. 497-500
20

Hrátky s frazémy

Hnátková, Milena; Prokop, Miroslav, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 3-4, 2005, s. 152-157