Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lingvistické lieferte 55 Treffer
11

Mutual information in Czech corpus ESO

Pala, Karel; Rychlý, Pavel, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 97-102
12

Český národní korpus se zpřístupňuje

Čermák, František, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 1, 2002, s. 80
13

Počítače, formální myšlení a komunikace

Ribarov, Kiril, in: Mezinárodní studentská vědecká konference 24. 4. a 25. 4. 2001. 1. díl [MSVK 1] : Sborník příspěvků, Praha, Karolinum ; 2001, s. 217-220
14

Francouzský textový korpus a systém elektronických slovníků

Klímová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 4, 1994, s. 295-300
15

Technical insights into the birth of a corpus. A few words about building the Czech National Corpus (CNC)

Hlaváčová, Jaroslava, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 55-60
16

The best of two worlds: cooperation of statistical and rule-based taggers for Czech

Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Votrubec, Jan; Krbec, Pavel; Květoň, Pavel, in: ACL 2007 : Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007. Special Theme: Information Extraction and Enabling Technologies, Praha, ÚFAL ; 2007, s. 67-74
17

A corpus-driven approach to Czech collocations and collocational idioms

Novotná, Renata, in: Résumés, Praha, MFF UK ; 2003, s. 322-323
18

Aby nic důležitého nespadlo pod stůl

Kopřivová, Marie, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 97-103
19

Slovesa typu kopu/kopám - přecházení sloves z 1. do 5. třídy

Vališová, Pavlína, in: Rara avis : Zborník z 7. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 27.-28. apríl 2010. Na kus řeči, Trnava, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda 2011, s. 119-125.
20

Text, Speech, Dialogue [TSD'98]. Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998

Eds. Sojka, Petr Brno 1998