Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce pasivní lieferte 30 Treffer
11

K probleme razgraničenija passivnych i stativnych konstrukcij v russkom jazyke

Kesner, Jindržich, in: Studie rusistické, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 29-41.
12

K problematice osvojování ruských pasívních konstrukcí se jmennými tvary minulých trpných příčestí

Kesner, Jindřich, in: Rossica Ostraviensia 1993 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1993, s. 173-177.
13

Deahentyvni typy rečen' u sučasnych slov`jans'kych movach

Anderš, Josef, in: Slov`jans'ke movoznavstvo. Dopovidi : 11 mižnarodnyj z`jizd slavistiv (Bratyslava, 30 serpnja - 8 veresnja 1993 r), Kyjiv, 1993, s. 176-184
14

Strukturněsémantické typy deagentních vět (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

Anderš, Josef, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 3, 1994, s. 178-184
15

O jednom typu deagentních vět v současných slovanských jazycích, zvláště v češtině a ruštině

Poljakov, Dmitrij, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 199-214.
16

Strukturno-semantičeskaja charakteristika passivnych konstrukcij v češskom jazyke na fone russkogo (k probleme mež"jazykovoj asimetrii)

Poljakov, Dmitrij, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, č. 6, 2010, s. 116-127
17

Opisné pasivní konstrukce s relátorem dostat a trpným participiem v současné češtině: úzus a gramatičnost

Štícha, František, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 391-398.
18

Struktura i semantyka deahentyvnych rečen'v ukrajins'kij movi v zistavlenni z čes'koju

Anderš, Josef, in: Problemy zistavnoji semantyky. Vypusk 6 : Zbirnyk naukovych statej, Kyjiv, 2003, s. 323-326
19

Sémantický subjekt a jeho vyjádření v deagentních větách (ukrajinsko-český typologický plán)

Anderš, Josef, in: Problemy zistavnoji semantyky. Vypusk 7 : Zbirnyk naukovych statej, Kijiv, 2005, s. 366-370
20

Úskalí německého pasiva pro Čechy

Höppnerová, Vlasta, in: Cizí jazyky, 60, č. 4, 2016-17, s. 22-28