Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace církevní lieferte 15 Treffer
11

Velká písmena ve jménech náboženských svátků, zejména židovských

Blažková, Šárka, in: Naše řeč, 92, č. 1, 2009, s. 26-32
12

Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství

Göttlicher, Roman, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 1, 2003, s. 31-39
13

Jako laň prahne, tak prahne má duše aneb O češtině básnické

Veselý, Luboš, in: Zpravodaj pražské arcidiecéze, 18, č. 7, 2010, s. 15, září.2010
14

Nazývejme věci pravým jménem (srov. Ef5,11)

Veselý, Luboš, in: Zpravodaj pražské arcidiecéze, 18, č. 6, 2010, s. 15-16, červen.2010
15

Specifika církevní komunikace

Bayerová, Naděžda Ostrava 2005