Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach imperativ lieferte 88 Treffer
11

K otázce sémiologického typu českého imperativu

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 95-100
12

Negace a vid českého imperativu

Karlík, Petr; Nübler, Norbert, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 159-166
13

K funkcional'noj sootnositel'nosti paradigm češskogo i russkogo imperativa

Izotov, Andrej, in: Funkcional'nyje issledovanija. Vyp. 2 : Sbornik statej po lingvistike, Moskva, Moskovskij licej ; 1996, s. 9-23
14

O tak nazyvajemom sintaksičeskom imperative

Izotov, Andrej, in: Russkij filologičeskij vestnik (Moskva), 81, č. 1, 1996, s. 77-83
15

O dvuch analitičeskich imperativnych konstrukcijach v sovremennych češskom i russkom jazykach

Izotov, Andrej, in: Funkcional'nyje issledovanija. Vyp. 4 : Sbornik statej, Moskva, Moskovskij licej ; 1997, s. 78-95
16

Tvary imperativu v druhé osobě singuláru v současné němčině

Dubová, Jarmila, in: Cizí jazyky, 49, č. 4, 2005-06, s. 139-140
17

Funkciite na imperativa v bălgarskija i češkija ezik

Michajlova-Palanska, Miglena, in: Jubileen slavističen sbornik : Sbornik s dokladi ot Meždunarodnata slavistična konferencija po povod desetgodišnija jubilej na specialnost Slavjanska filologija v Jugozapadnija universitet "Neofit Rilski", Blagoegrad, 03.-05.12.2004, Blagoevgrad, Jugozapaden universitet 2005, s. 239-244
18

Kategorija imperativnosti v russkom jazyke v sopostavlenii s analogičnoj kategorijej v češskom jazyke

Uvarov, Vladimir V. Moskva 1992
19

Karakteristiki na zapovednite rečenici

Delova, Jasminka, in: Slavistički studii (Skopje), 12, 2006, s. 65-67
20

Imperativy v deontické logice

Svoboda, Vladimír, in: Filosofický časopis, 43, č. 3, 1995, s. 421-436