Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homofonie lieferte 15 Treffer
11

Grafemický rozbor akkadštiny a jeho problémy

Nováková, Nea, in: Chatreššar, 1998, 1999, s. 21-28
12

Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor ve jménech

Bohuš, Marek, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 543-546.
13

Anglické hodinky

Komers, Petr, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 28, 2015, s. 3, 28.2.2015
14

Maďarská urážka: Vypadáte jako Čech!

Skochová, Iva, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 25, č. 1, 2012, s. 33., 6.1.2012
15

K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5

ed. Beneš, Martin Olomouc 2013