Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fytonyma lieferte 139 Treffer
11

Lidová jména rostlin z Podorličí

Hadač, Emil; Tomková-Součková, M., in: Panorama: z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří (Dobré), č. 2, 1994, s. 1-16
12

Poznámky k českým názvům rostlin

Havlová, Eva, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 99-103.
13

Spicilegium etymologicum

Mareš, František Václav, in: Slavia, 63, č. 2, 1994, s. 129-133
14

Onomasiološko-etimološka analiza srpsko-chrvatskich naziva za biljne vrste roda Eryngium L

Kalezić, Maja, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 151-162.
15

Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském

Voleková, Kateřina, in: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń, Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika ; 2014, s. 311-321.
16

Svoje i čužoje v russkich nazvanijach derev'jev (na materiale nazvanij sosny)

Janyšková, Ilona, in: Lingvokul'turologičeskije problemy tolerantnosti : Tezisy dokladov meždunarodnoj konferencii, Jekaterinburg, 24-26 oktjabrja 2001g, Jekaterinburg, Izd. Ural'skogo univ. ; 2001, s. 156-159
17

S.-Cr. odoljen 'Valeriana celtica' (an etymological note)

Kalezić, Maja, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 127-141.
18

Polskie nazwy drzew

Wajda-Adamczykowa, Ludwika Wrocław 1989
19

Dijalektnata leksika od oblasta na rastitelniot svet

Kiš, Marijana Skopje 1996
20

Rostliny s magickou mocí

vst, in: ABC (Praha), 44, č. 6, 1999, s. 15