Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
11

Frazémy v nemeckých odborných ekonomických textoch

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 40, č. 9-10, 1996-97, s. 152-154
12

Frazeologické varianty, aktualizácie a modifikácie v nemeckom jazyku 1, 2

Vajičková, Mária, in: Cizí jazyky, 42, č. 7-8, 9-10, 1998-99, s. 119-121, 154-156
13

Kdy je Škaredá středa?

Danylenková, Ludmila, in: Naše řeč, 83, č. 4, 2000, s. 219-221
14

Frazeologické jednotky na vyučovaní nemeckého odborného jazyka

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 44, č. 3, 2000-01, s. 83-85
15

Archaické morfologické a syntaktické konštrukcie vo frazémach

Vajičková, Mária, in: Cizí jazyky, 47, č. 2, 2003-04, s. 57
16

Pranostiky jako druh frazémů

Čechová, Marie, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 85-88
17

Hodnota výrazu v dekompoziční perspektivě

Vondráček, Miloslav, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 353-354
18

Identification of idioms and phrasemes

Čermák, František, in: Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography : Papers from Phraseology in Japan, Nishinomiya, Kwansei Gakuin Univ. Press ; 2009, s. 101-118
19

Das altkirchenslawische Komparativphrasem s7b6rati sę na kogo jako vrani na sokol7

Eckert, Rainer, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 129-135.
20

Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in Delo)

Vojtechová Poklač, Saša, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 59-72