Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
11

Z etymológie španielskych frazém (5)

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 9-10, 1995-96, s. 171
12

Čeština počeštěná

Horníček, Miroslav, in: Mladý svět (Praha), 1995, 30.3.1995
13

Frazémy v nemeckých odborných ekonomických textoch

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 40, č. 9-10, 1996-97, s. 152-154
14

Frazeologické varianty, aktualizácie a modifikácie v nemeckom jazyku 1, 2

Vajičková, Mária, in: Cizí jazyky, 42, č. 7-8, 9-10, 1998-99, s. 119-121, 154-156
15

Kdy je Škaredá středa?

Danylenková, Ludmila, in: Naše řeč, 83, č. 4, 2000, s. 219-221
16

Frazeologické jednotky na vyučovaní nemeckého odborného jazyka

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 44, č. 3, 2000-01, s. 83-85
17

Jazyková animace

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 1-2, 2001, s. 8-9
18

Nakolik jsou svatí "svatí" ve frazeologii

Ribarova, Slavomira, in: Słowo. Tekst. Czas. 9. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu : Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowe (Szczecin, 8-10 listopada 2007 r.), Szczecin, Print Group 2008, s. 486-494
19

Struktura frazeologičeskogo značenija v semantičeskoj sisteme jazyka

Melerovič, Alina M.; Mokijenko, Valerij M., in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 17-29
20

Aktualizácie frazeologických internacionalizmov v slovenčine

Skladaná, Jana, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 83-87