Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
11

K specifike "kul'turnoj etimologii"(na materiale russkoj leksiki, označajuščej otkaz pri svatovstve)

Berezovič, Jelena L'vovna, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 307-321
12

František a purpura

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 92, č. 1, 2009, s. 54-56
13

Po stopách cyrilometodějské tradice v prozaickém folkloru a v některých vlastních jménech Moravy a Slezska

Šrámková, Marta; Šrámek, Rudolf, in: Národopisná revue, 23, č. 2, 2013, s. 83-92
14

K etimologii češ. nahraditi

Varbot, Žanna Žanovna, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 141-146
15

Víte, že...?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 160
16

Jogurt

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 53, č. 5, 1998, s. 189-190
17

Zur Grenze zwischen der Namenkunde und Etymologie

Šrámek, Rudolf, in: Proceedings of the 19th International Congress of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4-11, 1996. Vol. l : Scope, Perspectives and Methods of Onomastics, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1998, s. 325-329
18

Greek leirion

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 21-25
19

A late interpretation of the name Osiris . 1

Kákosy, László, in: Archív orientální, 66, č. 3, 1998, s. 243-278
20

On the possible Afrasian etymology of Osiris . 2

Takács, Gábor, in: Archív orientální, 66, č. 3, 1998, s. 249-254