Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dvojznačnost lieferte 33 Treffer
11

Některé nepřesnosti v odborném textu

Obdržálek, Jan, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 95-97
12

On retaining ambiguity in disambiguated corpora

Oliva, Karel, in: Traitement automatique des langues (Paris), 42, č. 2, 2001
13

Some types of syntactic ambiguity; how to treat them in an automatic procedure

Panevová, Jarmila; Straňáková, Markéta, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'99] : Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings, Berlin, Springer ; 1999, s. 50-55
14

From Czech morphology through partial parsing to disambiguation

Mráková, Eva; Sedláček, Radek, in: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing : 4th International Conference CICLing 2003, Berlin, Springer Verlag ; 2003, s. 126-135
15

Selected types of Pg-ambiguity: processing based on analysis by reduction

Straňáková, Markéta, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'00] : Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 139-144
16

Pojmy dacwa a džihád v klasickém islámu

Mendel, Miloš, in: Religio, 3, č. 1, 1995, s. 3
17

The influence of context on perception of the prosodic word

Palková, Zdena, in: Phonetica Pragensia, 12, 2010, s. 7-20
18

DESAM - approaches to disambiguation. Technical Report FI-MU-97-09

Pala, Karel; Rychlý, Pavel; Smrž, Pavel Brno 1997
19

New tools for disambiguation of Czech texts

Smrž, Pavel; Žáčková, Eva, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 129-134
20

Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 197-205.