Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach druhy slov lieferte 190 Treffer
11

A classification of the "full"words (shi 2 zi 4 )(1) of the vernacular Chinese of the III-V centuries

Gurevich, Isabella, in: Archiv orientální, 72, č. 3, 2004, s. 273-284
12

Včetně jako předložka

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Naše řeč, 41, 1958, s. 82-86
13

[ Diskusní příspěvky k ref. A. V. Isačenka a J. Oravce]

Daneš, František, in: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, Praha 7.-13. 8. 1968 : Akta sjezdu 1, Praha, Academia ; 1970, 66, 130 s.
14

K struktuře slovesných významů

Daneš, František, in: Jazykovedné štúdie: Peciarov zborník, 12, 1974, s. 142-152
15

K problematice "neexistujícího"slovního druhu v nizozemštině

Engelbrecht, Wilken, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 159-165
16

K otázce konverze a přechodu slovních druhů v dnešní češtině

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 33, č. 2, 1972, s. 122-129
17

Synsémantické druhy slov

Filipec, Josef, in: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1974, s. 75-80
18

Tumannaja kategorija meždometij

Dufková, Libuše, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 133-137.
19

The case of the invariant case reconsidered

Bílý, Milan, in: Slovo, 37, 1989, s. 5-33
20

Částice - jejich poznání a užití

Klímová, Květoslava, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 35-42.