Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apelativa lieferte 181 Treffer
11

Z hydronymie povodia Torysy

Gerlaková, Alexandra, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 70-75
12

Apelativum alej v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 165-166
13

Shody a diference v nářečním a anoikonymickém lexiku

Harvalík, Milan, in: 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 [SlovOnK 13] : Zborník materiálov, Bratislava, Univ. Komenského ; 1998, s. 73-78
14

Německé oronymické apelativum Riegel v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Nazewnictwo pogranicza Polski : Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świanoujście, 22-24 maja 1997 r, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński ; 1999, s. 147-152.
15

Das deutsche Appellativum Berg in der Oronymie Böhmens

Matúšová, Jana, in: Österreichische Namenforschung (Klagenfurt), 27, č. 1-2, 1999, s. 75-81
16

Oronyma Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 28-30
17

Klokoč, klokočí a Klokočov

Velička, Milan, in: Vlastivědné listy, 26, č. 2, 2000, s. 40-41
18

K teritoriálním vlastnostem apelativních a onymických areálů

Harvalík, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 21-27
19

Cihlář, Korytář, Krytinář, Návozník, Páleník

Šrámek, Rudolf, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 283
20

Orografické termíny v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Zapysky z onomastyky. Vypusk 3 : Zbirnyk naukovych prac', Odesa, Astroprint ; 1999, s. 45-49