Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach akcentologie lieferte 20 Treffer
11

On the relative chronology of Slavic accentual developments

Kortlandt, Frederik, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 52, 2006, s. 25-41
12

Hirt's law and optimality theory

Sukač, Roman, in: Stressing the past : Papers on Baltic and Slavic accentology, Amsterdam, Rodopi 2009, s. 137-144
13

Přínos českého akcentologa Františka Sedláčka k poznání vývoje ruského přízvukování

Šaur, Vladimír, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 48-50
14

K Moskevské akcentologické škole

Sukač, Roman, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 42-47
15

Sotak prosody reconsidered (part one)

Schallert, Joseph, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 192-208.
16

Cz dým: OInd. dhũmá

Sukač, Roman, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 88-92
17

Praslovanský akut

Sukač, Roman, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 9-19
18

Od praslovanské akcentuace k západoslovanské prozodii (s ohledem na češtinu)

Sukač, Roman, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 213-219
19

Consonantal blocking clusters in Winter's law

Sukač, Roman, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 3-12
20

Introduction to Proto-Indo-European and Balto-Slavic Accentology

Sukač, Roman Newcastle upon Tyne 2013