Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Karadžić, Vuk lieferte 20 Treffer
11

Filologické dílo Vuka Stefanoviće Karadžiće v sémiotických interpretacích 21. století

Kouba, Miroslav, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 17-24.
12

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě

Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena Brno 2015
13

Kopitar - Karadžić - Miklošič

Nedvědová, Milada, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 149-153.
14

Slavenosrpski jezik. Studie i članci

Mladenovič, Aleksandar Novi Sad 1989
15

Jazykový aspekt utváření chorvatské národní identity v 19. století

Šesták, Miroslav, in: Slovanský přehled, 89, č. 4, 2003, s. 503-509
16

Vuk Karadžić i njegovo doba

Farkaš Barati, Monika, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 11-16.
17

Význam vícejazyčných tezaurů a lexikonů v jihoslovanském jazykovém prostoru pro vývoj spisovné slovinštiny, chorvatštiny a srbštiny (H. Megiser - 1592, F. Vrančić - 1595, I. Belostenec - 1740, V. Karadžić - 1818)

Nedvědová, Milada K., in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 241-245.
18

Leksykografia słowiańska początku wieku XIX (Linde, Jungmann, Karadžić) i jej związek z leksykografią zachodnieuropejską (Johnson, Adelung)

Orłoś, Teresa Zofia, in: Rocznik Slawistyczny, 51, č. 1, 1998, s. 41-50
19

Nejstarší srbská sbírka přísloví z r. 1787 v díle Josefa Dobrovského, Vuka Karadžiće a Františka Ladislava Čelakovského

Popović, Marijana; Vukmirović, Snežana, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 603-619.
20

Kouzlo jazyka. Výbor z díla

Kvapilová Brabcová, Radoslava Dosl. Machová, Svatava Praha 2000