Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bezruč, Petr lieferte 16 Treffer
11

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Kosák, Michal Praha 2013
12

"Polská Ostrava národa moravského". O konotativních funkcích toponym (nejen) ve Slezských písních Petra Bezruče

Małicki, Jarosław, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 339-347.
13

Platnosti slova. Studie a kritiky

Králík, Oldřich Výbor uspoř., k vyd. připrav. a ed. pozn. naps. Opelík, Jiří Olomouc 2001
14

Autoři Slezských písní

Drozd, Jan Šenov 2003
15

Z večerní školy versologie 2. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let

Červenka, Miroslav Pardubice 1991
16

Tři podoby literární vědy

Pešat, Zdeněk Bibl. sest. Kraitlová, Irena Praha 1998